Custom made special products

Flohr Instrumenten en apparatenbouw

Laboratoriumtechnologie en wetenschappelijke apparaten

Enkele voorbeelden van custommade producten en producten voor speciale toepassing.

koelbroedstoven wand met 4 gescheiden compartimenten met weekendregeling

Klimaatkast met handschoenen.

Koelbroedstoof voor schudmachine voorzien van ingebouwde Wandcontactdoos

IDN serie. klimaatkasten voor forensische onderzoek volgens de Indandion, DFO en Ninhydrin methodes.

Combi stoof met 2 compartimenten,

boven broed en onder koelbroedstoof.

Copyright @ All Rights Reserved

Droogkast voor granulaat met 16 schuifbakken.

Rollerbottle apparaat met 25 posities,

capaciteit 50 halve liter flessen.